Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Återstartsstöd

Vad innebär återstartsstödet?

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att vår idrott ska få en chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta att växa. Med hjälp av återstartstödet kan föreningar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i klubben.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart och/eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten. Stödet syftar inte till att kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader under perioden som varit.

Läs mer om Återstartsstödet här (Riksidrottsförbundet) Länk till annan webbplats..

Hur hanterar Svenska Sportdykarförbundet återstartsstödet?

Förbundet har valt att dels fördela ut medel till våra kommittéer i syfte att både stötta den interna utvecklingen, såväl som direkt riktade stöd till medlemsföreningen inom olika kategorier och insatser. Ta kontakt med din kommitté om du är osäker på hur bidraget hanteras eller om du inte fått någon information om detta tidigare. Kontaktuppgifter hittar du här.

Andra delar har förbundet valt att hantera helt internt, exempelvis i syfte att utveckla förbundets externa arbete, i form av utveckling och synliggörande av digitala kanaler. Det kan också röra sig om workshops, forum och andra utvecklingsinsatser som syftar till att komma närmare varandra i verksamheten och i utvecklingsarbetet.

Framöver kommer även förbundet möjliggöra fler och andra riktade insatser mot våra medlemsföreningar, antingen genom att tillhandahålla ytterligare medel att ansöka kring via IdrottOnline, eller direkta förbundsstödjande insatser i syfte att möjliggöra förenings- och verksamhetsutveckling lokalt i föreningen/regionen.

Det här går Svenska Sportdykarförbundets återstartsmedel till?

  • Subventionering av utbildning och möjliggörande av verksamhet i form av exempelvis läger och verksamhetsmöten.
  • Stöttning vid inköp av material eller utrustning för att utveckla träningsformer eller öka attraktionskraft.
  • Digital marknadsföring - internt och externt
  • Öka trygghet i verksamhet, samt sänka trösklar till utövande genom exempelvis avrostnigsdyk eller subventionering av läkarundersökningar för återgång till verksamhet.
  • Utveckla Para undervattensidrott inom förbundet, för att individer med funktionsvariationer ska kunna ta del av vår verksamhet.
  • Förstärka ambitionen att öka kontaktytan och verksamhetsutvecklingen gentemot våra föreningar.

Frågor kring Återstartsstödet?

Kontakta SSDF:s kansli på info@ssdf.se

Besöksadress

Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17C
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net