Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Återstartsstöd IF

Återstart IF - 2023, Uppdaterad: 2023-11-22

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD FÖR 2023 - INVÄNTA NYA DIREKTIV FÖR 2024

 

Nu är det möjligt att ansöka om Återstart IF 2023!

Återstart IF vänder sig till föreningar som ett stöd för att komma i gång efter Covid. Det gäller inom alla områden som stödjer att befintliga medlemmar stannar kvar, att få tillbaka gamla medlemmar - som lämnat under pandemin – och för att få in nya medlemmar. Det finns ingen åldersgräns för detta bidrag, men vissa områden prioriteras.

(Ett annat bidrag, Projektstöd IF, finns att söka för er som ansöker om aktiviteter som vänder sig till barn och ungdomar, d.v.s. upp till max 25 år. Se mer info här...)

Detta gäller:

  • Ansökande förening samt alla deltagare skall vara medlemmar i SSDF. Medlemsregister i IdrottOnline skall vara uppdaterat för att förenkla hanteringen av ansökan.
  • Glöm inte att ange födelsedata på de personer som ansökan rör. Har aktiviteten redan skett skall namn och födelsedata av deltagare anges på ansökan. Om aktiviteten sker framöver och deltagarna inte är kända, ska namn och födelsedatum rapporteras i återrapporten.
  • Ansökan sker via IdrottOnline och alla beviljade ansökningar måste slutrapporteras, d.v.s. alla kostnader ska redovisas. Redovisningen sker även den via IdrottOnline. Utlägg behöver styrkas med kvitton som skall ingå i redovisningen.

Observera att en beviljad och utbetald ansökan kommer få betalas tillbaka om du inte gör återrapport enligt våra angivna datum! Du kommer inte heller beviljas för kommande ansökningar – gäller som förening.

  • En ansökning för 2023 måste avslutas under 2023, dvs aktiviteten måste vara genomförd under 2023. Återrapport sker senast 1 månad efter avslutad aktivitet i IdrottOnline.

Syftet med Återstart IF:

  • Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter.
  • De projekt som kan sökas inom Återstart IF är satsningar som bidrar till fortsatt tillväxt av antal föreningar och medlemmar inom SSDF.
  • Stödet ska bidra till en mer jämställd och jämlik idrottsverksamhet än de som finns idag. Jämlikhet inom dyksporten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. SSDF vill att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma aktiviteter och sitt deltagande i föreningslivet. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer. Här behöver vi också beakta storstad vs landsbygd och Sveriges avlånga land.
  • SSDF:s plan med stödet syftar till att stärka oss som en aktiv verksamhet, som erbjuder en möjlighet till ett aktivt idrottande för alla – ung som gammal av alla kön, och där möjligheten att utvecklas och lära sig är livslångt - ”Idrotta hela livet”.

Genom att fokusera på listade ansökningsområden kan SSDF skapa förutsättningar för föreningarna till att både rekrytera barn, ungdomar och vuxna till idrotten och även ha kvar fokus på att behålla medlemmar. – Tillsammans går vi starka ur pandemin!

Detta gäller för ansökningar av Återstart IF 2023:

SSDF har också satt ett maxbelopp om 15 000:-/ förening.

Vi kommer prioritera ansökningar som ger en hållbar framtid, bidrar till mångfald och jämlikhet samt gör att föreningar breddar sina möjligheter till att involvera fler personer i verksamheten.

OBS! Sista ansökningsdag för Återstart IF 2023 är 25/10-23.

Aktivitet som beviljas måste vara genomförd senast 31/12-23.

Föreningarna har möjlighet att ansöka om bidrag innan eller efter att en aktivitet är genomförd. För de föreningar som har ekonomiska förutsättningar att ”ligga ute” med pengar och även klara budgeten utan ett beviljat bidrag, kan aktiviteten alltså genomföras utan att bidrag beviljats. Då söker föreningen bidrag i efterhand i stället. Dock måste aktivitet och bidrag vara kopplat till år 2023.

Sista dagen att återrapportera är en månad efter att en aktivitet är genomförd.

Kategorier för ansökan

Lathund för ansökan

Lathund för återrapport

Länk för att logga in på IdrottOnline Länk till annan webbplats.

För mer information eller frågor kring Projektstöd IF är du välkommen att kontakta vår Utvecklingskonsulent.

Camilla Berglund

Utvecklingskonsulent

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net