Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Projektstöd IF

Nu är möjligheten för att ansöka om Projektstöd IF 2022 stängd. Vi återkommer under januari med regelverket för Projektstöd IF 2023. Idrottsmedelgruppen önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.

Nedan text gäller 2022 och kommer att uppdateras inför 2023.

De projekten som kan sökas inom Projektstöd IF är satsningar som bidrar till fortsatt tillväxt av antal klubbar och medlemmar inom SSDF. Här gäller det att både behålla och motivera befintliga medlemmar, få tillbaka de som tappats under senaste åren samt att få in nya medlemmar.

Jämlikhet inom dyksporten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. SSDF vill att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma aktiviteter och sitt deltagande i föreningslivet. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer. Här behöver vi också beakta storstad vs landsbygd och Sveriges avlånga land.

Kvalitetshöjande insatser inom Projektstöd IF handlar bland annat om projekt som kan bidra till mer jämställdhet, klubbutveckling eller andra insatser som höjer kvaliteten av de verksamheten bedrives av för våra medlemmar (föreningar och klubbar).

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är öppen till och med 2022-12-01. Beviljade medel behöver spenderas senast 2022-12-31. Ansökningsärendena behandlas löpande. Återkoppling ges inom ca fyra veckor.

Områden att söka medel för:


Kategori 1 – Utbildningsstöd

Subvention för utbildningsdeltagande inom SSDF. Det kan exempelvis gälla:

 • Ledare och tränare inom fridykning, Children diving, UV-rugby, tävlingsfridykning.
 • Deltagande i domar, regelkurser och funktionärskurser.
 • Fridykare som vill vidareutbilda sig till sportdykare (enbart grundutbildning CMAS*, PADI OW).
 • Delta på FRIKS 2022.
  Sök bidrag för deltagaravgiften och bekosta ditt deltagande med hjälp av bidraget. Glöm inte att ange namn och födelsedata för den ansökan rör.
 • Klubben/föreningen kan söka max 2.000 kr per deltagare.

*Klubben/föreningen kan söka max 2.000 kr per deltagare.

Kategori 2 – Digitaliseringsstöd

I syfte att upprätta den moderna och digitala föreningen. Ett stöd till klubbar som initierar digitalisering av verksamheten, exempelvis träningar, tävlingar och möten, för att anpassa och utveckla klubbens verksamhet samt behålla klubbens medlemmar.

Bidraget kan används för att köpa in teknik, som webbkamera och mikrofon eller användarlicenser för digitala möteslösningar, ett stöd för att utarbeta en hemsida eller något annat bra som kan förenkla administrationen och ge mer tid till verksamhet.

Kategori 3 – Prova-på verksamhet och marknadsföring

En möjlighet att söka stöd för att prova på aktivitet, köpa in utrustning och att marknadsföra sig lokalt för att exponera sig och locka medlemmar och nya målgrupper till verksamheten.

Dykning, Fridykning i skolan: Dykning, fridykning, uv-rugby m.fl. av SSDF grenar i skolan är en satsning för att nå ut till fler barn och unga i underrepresenterade grupper genom att sporten uppmärksammas i skolan. Satsningen genomförs genom att klubben samverkar med skola/fritidshem.

Bidrag kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst två ledare ska vara på plats.

Materialinköp: inför dessa träffar går det även att söka medel för inköp av utrustning som kan lånas ut, ex. cyklop, fenor, snorkel, näsklämmor, uv-rugbyboll, fridykarlek-kitt med mera.

Marknadsföring: För att locka medlemmar och nya målgrupper till verksamheten ex. via socialmedier, lokalblad, nätet m.m.

Kategori 4 – Inspirationsstöd

Besök en annan klubbverksamhet för inspiration och utbyte i syfte att utveckla sin egen förening i nästa steg, exempelvis nya verksamhetsformer, arbetssätt, rekryteringsinsatser, mångfaldsarbete e.t.c.

Medel som går att ansöka om är:

 • Bidrag/ersättning för resekostnader (billigaste alternativ gäller).
 • Boendeersättning vid längre resor, eller vid sena kvällar.

Målet skall vara att gästträna/besöka annan klubb i studie-syfte att utveckla den egna klubben.

Detta gäller för ansökningar av Projektstöd IF 2022:

 • Ansökande förening samt alla deltagare skall vara medlemmar i SSDF. Undtaget är deltagare på ”Prova på” aktiviteter. Notera att medlemsregister i IdrottOnline skall vara uppdaterat för att förenkla hantringen av ansökan. Glöm inte att ange födelsedata på de personer som ansökan rör.
 • Bidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år som beviljade medel.
 • Bidrag kan sökas antingen före eller efter projektets tidpunkt för genomförande så länge det sker under innevarande år. Ett tips är att söka bidrag i förväg då ansökningsperioden är kortare än tidigare!
 • OBS! Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2022: 1 december!
 • Klubben ska ha kompletterat alla uppgifter och uppfyllt samtliga krav för beviljande senast 1 december!
 • Ansökan sker via Idrott On line och alla beviljade ansökningar måste slutrapporteras, d.v.s. alla kostnader ska redovisas. Redovisningen sker via Idrott on line.
 • Utlägg behöver styrkas med kvitton som skall ingå i redovisningen.
 • Sista dagen att återrapportera godkända projektstödsansökningar under 2022: 30 januari 2023!

Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka Projektstöd IF:

 1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Projektstöd IF så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel.
 2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.
 3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-.
 4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Projektstöd ifrån, i detta fallet Svenska Sportdykareförbundet.
 5. Välj -Alla- i nästa kategori.
 6. Välj kategori på den inriktning ni vill söka (ex digitalisering stöd). Ni hittar information om inriktningarna nedan och när ni valt en och kommer till ansökningsformuläret kan ni alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.
 7. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund Länk till annan webbplats. (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

För mer information maila idrottsmedel@ssdf.se

Besöksadress

Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17C
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net