Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsmöte 2010

Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte äger rum lördagen den 24 april 2010 på Rica Talk Hotel, Älvsjö, Stockholm.

Föreningar får handlingarna automatiskt per post och behöver inte beställa. Handlingarna skickas ut under vecka 10.

Förslag till ärenden som ska behandlas vid förbundsmötet ska vara i undertecknat original och vara Svenska Sportdykarförbundet tillhanda senast den 31 december 2009. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening.

Publicerad: 2009-11-10

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala