Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Information om undersökning kring oexploderad ammunition

Svenska Sportdykarförbundet har uppdragits att ta fram kontaktuppgifter till medlemmar för en undersökning rörande oexploderad ammunition. Vi lämnar aldrig ut våra medlemmars kontaktuppgifter till olika marknadsundersökningar. Dock kan regeringen kräva detta av förbundet. Vi har med andra ord inget val då undersökningen görs på uppdrag av regeringen.

SSDF:s förbundsstyrelse har hanterat frågan och beslutade att de som kommer kontaktas angående undersökningen ska få information från SSDF innan undersökningen sker. De som fått mail har slumpvis tagits fram ur vårt medlemsregister och har skickats till marknadsundersökningsföretaget i fråga. 

 

Citat ur skrivelse från försvarsmakten:

 

”Uppföljande undersökning om kunskap om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedelRegeringen har gett Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att informera om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel i svenska farvatten.
Syftet är att undvika skador på människor, egendom och miljö vid hantering av fynd. De grupper som främst anses vara berörda är yrkesfiskare, svenska hamnar, fritidsdykare, yrkesdykare och sjöentreprenörer.

Under 2007 genomfördes en undersökning för att ta reda på vilken kunskap och information som yrkesgrupperna hade i ämnet. Den ska nu följas upp för att se vilken effekt informationskampanjen haft.
Den uppföljande undersökningen genomförs av marknadsanalysföretaget Demoskop i samarbete med ansvariga myndigheter. Intervjuer kommer att göras med ett urval av medlemmar från de olika organisationerna. Målet är att genomföra cirka 100 intervjuer inom varje organisation. Intervjuerna sker per telefon under november-december. ”

 

” Den information som ingår i urvalet är endast namn och telefonnummer. Alla svar behandlas konfidentiellt i analysen, och inga svar kommer att kunna kopplas till enskilda personer. ”

 

 

 


Klicka på bilden för att läsa mer på Försvarsmaktens hemsida om oxeploderad ammuntition eller läs denna broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framtagen av Försvarsmakten.

Publicerad: 2011-12-16

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala