Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Nya fridykarboken!

På ett andetag – en bok om fridykning är här!

På ett andetag – en bok om fridykning är den första utförliga boken på svenska om fridykning. Oavsett om ditt mål är att kunna hålla andan lite längre, dyka lite djupare eller om du är intresserad av att testa din förmåga och börja tävla, finns här den information du behöver för att bli en bättre fridykare – utan att utsätta dig för onödiga risker.

Mycket tyder på att jakten efter föda tidigt fick människan att börja fridyka och det finns än idag kulturer på olika håll i världen där fridykning är en integrerad del av den traditionella livsstilen. Fridykning som en organiserad idrott är där emot en ganska ny företeelse. Från att fridykning för bara 40–50 år sedan ansågs vara liktydig med extrema prestationer som utmanade forskningens föreställning om människans förmåga, har den utvecklats till en växande tävlings­ och rekreationsidrott med utövare i alla åldrar.

Under samma tid har kunskapen om hur ett landdjur som människan kan bli en jämförelsevis kompetent fridykare fördjupats. Idag vet vi att de flesta vuxna människor med lite träning faktiskt kan lära sig att göra säkra fridyk som för inte så länge sedan ansågs ligga bortom gränsen för människans förmåga.

Denna bok tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas fysiologiska forskning om människans förmåga dyka på ett andetag samt i den kunskap och de erfarenheter som drygt 20 år av organiserad tävlingsfridykning gett upphov till. 

Syftet med boken är att utveckla dig som fridykare – att göra dig till en bättre, kunnigare och säkrare fridykare – oavsett om du precis har börjat träna eller om du har fridykt länge, om ditt mål är att tävla eller att bara bli mer bekväm under ytan.

På ett andetag är en översättning från danskan av Morten Rosenvold Villadsens Hold Vejret. Översättningen omarbetades, utökades och anpassades till svenska förhållanden samt till CMAS och SSDF:s krav på fridykningsutbildning. Boken är framtagen av Svenska sportdykarförbundet som en lärobok, men den riktar sig till alla som är intresserade av fridykning

. Köp den här Länk till annan webbplats..


Publicerad: 2019-02-14

Senast uppdaterad: 2019-02-14

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala