Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Uppdatering rekommendationer i samband med sportdykar- och fridykarutbildning och Covid-19

Dessa uppdateringar är till att upplysa föreningsstyrelser och föreningsmedlemmar gällande de rekommendationer för utbildningar inom SSDF och CMAS i samband med Covid-19. Sportdykarinstruktörer har fått denna information via intern kanal. 

De tidigare rekommendationerna från SSDF (se nyhetsflöde 2020-03-13) gäller fortfarande i stort och dessa är speciellt riktade till sportdykarutbildning och fridykarutbildning. Dessa rekommendationer gäller från och med idag 2020-03-14 och tills vidare, fram tills nya rekommendationer kommer från SSDF:s FS, förbundsläkare och/eller TK. Rekommendationerna är framtagna av TK, Utbildningschef och förbundsläkaren.

 

Än så länge har vi inte fått rekommendation eller order från myndigheter eller Riksidrottsförbundet att ställa in träningar eller dykutbildning.

 

Teori kan genomföras som vanligt men tänk också på att det finns möjligheter att genomföra teori via digitala kanaler såsom att använda webbaserade tjänster exempelvis Teams, Skype, Hangouts eller liknande meetingtjänster. Inom grundutbildningen för sportdykare kan e-learningutbildning genomföras som vanligt.

 

I samband med praktisk träning och utbildning rekommenderas följande:

 • Förkylnings- och luftvägssymtom, oavsett orsak, räcker för att någon inte ska dyka.
 • Handhygien måste betonas till alla inblandade på en kurs eller ett dyk.
 • De som har kommit i kontakt med covid-positiva personer bör avstå från dykning eller dykutbildning i minst 2 veckor. Detta gäller även instruktörerna. 
 • Personer som är symtomfria under två veckor kan återkomma till träning/utbildning.
 • Regulatorer, snorklar och masker kan markeras med namn, så att varje dykare har samma utrustning under träningen.
 • Regulatorer, snorklar och masker måste rengöras efter dyket och saneras enligt rekommenderade metoder.
 • Kontroll av funktion av regulatorernas andrasteg bör genomföras genom att man använder friflödningsknappen. Det andrasteg, dvs det primära, man själv andas ur är det enda man själv provandas.
 • Instruktörer behöver under vissa övningar ha luftberedskap, detta ska fortsätta som vanligt. Det andrasteg som är till för luftberedskap ska vara rengjort och inte provandats av instruktören men genomförd funktionskontroll enligt ovan. Om luftberedskap behöver genomföras ska andrasteget rengöras innan ny övning genomförs.
 • I samband med övningen octopusandning kan övningen genomföras enligt anvisningarna förutom att man simulerar bytet och byter till sin egen octopus, dvs den som ger luft till parkamrat tar först sin egen octopus (som vanligt) och erbjuder parkamraten men i själva överlämnandet tar man parkamratens octopus och lämnar över. På så sätt får alltid den "nödställde" sin egna octopus. Närheten och handgreppen gör ändå övningen realistisk. Det är viktigt att få in momenten korrekt och förklara att detta enbart genomförs under denna begränsade tid. Betona filmen i utbildningsmaterialet gällande octopusandning.
 • I fridykarövningar där man delar snorkel används den egna snorkeln, dvs alla i övningen har sin egna snorkel som de tar ut och in i munnen. Övningen blir ändå realistisk.
 • Inom fridykning bör man vara varsam i samband med exempelvis uppgång där man simmat längre sträckor under ytan exempelvis 25 meter och uppåt. Det kan bli kraftiga ut- och inandningar där man kan tänka på att ge varandra utrymme. Visserligen vill vi ligga nära av säkerhetsskäl, men vi kan behöva vara uppmärksamma på detta just nu.
 • I övningar med BTT kan "Blow" momentet simuleras genom att säga "Blow/blåser". 
 • Skulle det uppstå en nödsituation under träning/utbildning ska säkerheten alltid gå först.

 

Rekommendationer gällande HLR och oxygen kurser
 • Sanitetsrekommendationerna är tydliga vid dessa kurser. Man kan dock behöva vara extra noga just nu och se till att varje person har en egen docka och/eller andningsmask i samband med kurs och att rengöring av dessa sker så snart en annan person kommer i fysisk kontakt med den. Rengöring av händer före kurs ska också ske. Med andra ord, ha gott om desinficerande dukar till hands.

 

Se även inlägg från Diver Alert Network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (DAN) 

SSDF:s Tekniska kommitté, ordf. Mats Gunnarsson, SSDF:s Förbundsläkare Georgios Sidiras och SSDF:s Utbildningschef Peter Kempi

 

Publicerad: 2020-03-14

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala