Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet
En bild

Bidrag och stöd

Det finns ett antal idrottsmedel för föreningar att söka via Svenska Sportdykarförbundet, som tillhandahålls av Riksidrottsförbundet. Detta är medel som syftar till att utveckla våra medlemsföreningar och möjliggöra verksamhet, främst inom områdena för barn och ungdom.

Inom Svenska Sportdykarförbundet finns nedan bidrag som föreningar kan söka alternativt får stöd av genom olika projekt och insatser som förbundet anordnar och prioriterar med verksamhetens bästa för ögonen. Du kan också läsa mer om respektive bidrag på respektive underkategori i menyerna till vänster.

  • Projektstöd IF - Barn och ungdom - direkt riktat stöd till förening genom sökbara kategorier i syfte att subventionera och utveckla medlemföreningens verksamhet.
  • Återstartsstöd - Ett tidsbegränsat riktat bidrag, vars syfte är att återstarta föreningslivet efter sviterna av Covid-19.

Samtliga bidrag som betalas ut till en förening avkräver någon form av ansökan, tillika återrapportering av utfall av syftet med den tilltänkta aktiviteten/insatsen.

Ett bidrag kan betalas ut till en föreningen genom ett ansökningsförfarande via IdrottOnline.

Mer information kommer löpande kring varje bidrag under respektive underkategori.

För övriga bidrag utanför SSDF, klicka här.

För frågor om bidragens fördelning och förutsättningar kan ni kontakta vår utvecklingskonsulent Camilla Berglund.

Camilla Berglund

Utvecklingskonsulent

Besöksadress

Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net