Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsprojekt

Svenska Sportdykarförbundet strävar alltid efter att utvecklas och bidra till att vårt idrottsförbund är en god samhällsaktör.
För att kunna göra viktiga förflyttningar arbetar vi gärna i form av projekt. Vi informerar därför om våra pågående projekt.

Utvecklingskonsulent

Vi sökte under 2023 bidrag via Riksidrottsförbundet (RF) i syfte att arbeta med föreningsutveckling, kartläggning och kommunikation, samt att bistå våra föreningar att återstarta sin verksamhet efter pandemin. Bidraget har möjliggjort att vi kunnat anställa en person under hela 2023, som kan driva på och utveckla det arbetet åt oss. Denna satsning och möjlighet fortsätter även 2024 med lite tydligare fokus på skolsamverkan, målgruppen 65+ och trygga idrottsmiljöer.

Internationell representation

Vi har tilldelats bidragsmedel via RF inom ramen för både undervattensrugby och undervattensfoto, i syfte att stärka vår internationella representation och närvaro gentemot CMAS. Därtill har vi även under 2024 en internationell kommittérepresentant i CMAS technical committee.

Paraidrott och dykning

Via bidragsmedel 2023 från Riksidrottsförbundet har vi försökt kartlägga föreningsbehov och starta upp verksamhet för individer med funktionsnedsättningar. Vi har även under 2023 upprättat internationella och nordiska samarbeten för att införliva Paradykning som en del av vår ordinarie verksamhet. Under 2024 fortsätter den resan med att implementera utbildningsstrukturer och instruktörsutbildningar så att vi kan utveckla detta område ännu mer.

Kartläggning och insatser för målgruppen 65+

Genom Riksidrottsförbundet har vi tilldelats medel för att arbeta med och kartlägga våra äldre utövare i våra föreningar, samt möjliggöra aktiviteter och sammanhang under SSDFs paraply som kan skapa mervärden och tillhörighet i vår verksamhet. Vi vill också undersöka målgruppen 55-64 år och se hur vi kan bli relevanta för dem i framtiden.

Skolsamverkan

Vi har fått riktade bidragsmedel via RF i syfte att kartlägga behov och strukturer mellan kommun och förening i syfte att upprätta skolsamverkan och få fler barn och ungdomar att upptäcka, samt bli intresserade av vår verksamhet under vattenytan.

Trygga idrotts- och föreningsmiljöer

Även här har vi fått riktade bidragsmedel via RF i syfte att kartlägga och öka vår kännedom och kunskap om begreppet i dagsläget och vilka steg vi behöver ta och vilka insatser som passar för vår verksamhet. Under 2024 avser vi kartlägga, kommunicera och medvetandegöra föreningar om vad Trygga idrotts- och föreningsmiljöer innebär och få dem att arbeta med frågorna med stöd av RF/SISU-distrikten.

Digitaliseringsprojekt

Via en extern konsult kartlägga det framtida behovet av intern och extern medlemsdigitalisering - vad kan förbundet erbjuda på sikt och vad skulle kunna automatiseras för våra föreningar och medlemmar. Detta är en riktad insats under 2024 genom ett riktat bidrag från RF för att öka vår kunskap och vilka behov som finns i rörelsen.​

 

Om du har frågor kring förbundets pågående projekt och satsningar kan du kontakta vår generalsekreterare.

Kristian Gunnarsson

Generalsekreterare
Föräldraledig till Mars 2025

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala