Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Tekniska kommittén

Tekniska kommittén ansvarar för utbildning och säkerhet inom förbundet. Tekniska kommittén skall leda, utveckla och ansvara för SSDF:s sportdykarutbildningar, bevaka dyksäkerhet, dykmedicin, dykteknik och dykmaterial. Arbetet ska vara målinriktat på SSDF:s dykare, instruktörer, klubbar, distrikt och säkerhetsombud.

Dessutom skall kommittén sörja och ansvara för att SSDF:s dykande medlemmar utbildas och fortbildas på ett sätt som gör dem ansvarstagande, kunniga och säkra. Utbildningarna ska vara lättillgängliga, innehållsrika och ha en hög pedagogisk kvalitet. Kursplanerna för grundutbildningarna och instruktörsutbildningarna med tillhörande kursmaterial och instruktörsanvisningarna skall förbättras, utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Utbildning av instruktörer skall genomföras i den omfattning som behövs. Vidareutbildning av instruktörer skall genomföras vid regelbundet återkommande instruktörsträffar. Kommittén skall tillse att all dykutbildning skall vara lika över hela landet.

Kontakt: tk@ssdf.se

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala