Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Om incidentrapporten

De flesta av oss har aldrig upplevt någon dykolycka ,men de flesta har varit med om händelser där saker inte gått som planerat. Att tappa bort varandra under vattnet, få slut på luft och behöva parkamratens octopus, tappa en viktficka och få en ofrivillig uppflytning eller få en blackout under en tävling är oftast inte särskilt allvarligt i sig, men skulle kunna blivit det om någon, liten sak till också gått fel.

Efteråt när man sitter och fikar och incidenten kommer upp på diskussion kommer man ofta på vad som skulle ha gjorts annorlunda för att undvika situationen.

Syftet med incidentrapporten är att fler än dem som sitter med runt fikabordet ska få ta del av din klokskap. Det behöver alltså inte ha uppstått någon personskada för att en händelse ska vara värd att rapportera. En "nära ögat-händelse" där det finns saker att lära för andra kan vara precis lika viktigt. Vi måste bli bättre på att lära oss av varandra!

SSDF arbetar med att skapa en webbaserad rapport som kopplas direkt till en databas. Innan detta är färdigt finns Dykrapporten som pdf-formulär som du kan fylla i på datorn.

Fyll i formuläret så noggrannt du kan och skicka in till info@ssdf.se

Hör av dig genast om du hittar några buggar eller fel i dokumentet.

Att tänka på:

 • Var noga när du fyller i. Det kan kännas jobbigt eller onödigt att kryssa i alla rutorna och fälten, men när din rapport är en av 200 kanske det går att upptäcka samband mellan faktorer vi idag inte tänker på! Ju bättre ifylld rapport desto värdefullare.
 • Det behöver inte vara den som varit med om incidenten som skriver rapporten. Däremot behöver vi en kontaktperson för ev. övriga frågor.
 • Rapportlämnarens identitet är känd för Säkerhetskommittén men anonymiseras för vidare kommunikation.
 • Passar din incident inte riktigt in i formuläret? Ingen fara. Fyll i så mycket du kan och förklara i fritext eller bilagor.
 • Skicka ev. andra dokument som bilagor. Dykprofiler, kartor etc. som du tror kan vara av värde för säkerhetskommittén.

Detta händer när du fyller i incidentrapporten:

 • Rapporten kommer till SSDF:s kansli.
 • Vi läser och analyserar rapporten samt lägger in den i vår databas.
 • Säkerhetskommittén rapporterar en sammanfattning till förbundsstyrelsen och till eventuellt andra berörda kommittéer så att de kan förbättra utbildningar, rutiner och tävlingar.
 • Rapportlämnaren får feedback på sin rapport inom ungefär en månad.
 • Dykrapporterna sammanfattas i incidentlistan, som är en sammanställning av de vanligaste och/eller allvarligaste orsakerna till incidenter.
 • Lärdomar från rapporten är viktiga både för andra dykare och för förbundets utvecklingsarbete för ökad dyksäkerhet.

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala