Gå till innehåll
FOTO OCH FILM

Tips & tricks

Här hittar du nyttig information, och tips & tricks som kan vara bra att känna till som uv-fotograf eller -filmare. Materialet kan komma från workshops och kurser, från erfarna fotografer som bjuder på sitt kunnande eller från tillverkare av utrustning som vill hjälpa användare att få ut så mycket som möjligt av sin utrustning. Innehållet i de olika avsnitten kan komma att uppdateras, om vi får återkoppling som känns bra att få med, eller om teknikutveckling eller annat gör att det behövs kompletteringar.

f = för fotografer
v = för filmare (video)
Ingen märkning = relevant för båda grupperna

Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2022-12-26