Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

9, 17, 25 april, 3 maj 2024 - Diskussionsforum - IdrottOnline

Välkommen att delta på en digital träff där du som är aktiv i en förening kan koppla upp dig och ställa frågor kring IdrottOnline.

Vi på Svenska Sportdykarförbundet känner till att ni är många som tycker IdrottOnline är ett mer eller mindre krångligt system, men där vi ändå måste hantera vissa ärenden kopplade mellan RF, oss som förbund och er som förening.

Vi vill såklart underlätta för er och kommer därför under april månad samt första veckan i maj bjuda in er till en frågestund varje vecka där ni har möjlighet att ställa er fråga.

Ni har möjlighet att dela er skärm, så vill ni ha hjälp med något specifikt är detta att rekommendera. Jag kommer göra mitt bästa för att svara på era frågor.

Observera att vi på förbundet inte kan ändra på saker i systemet. Vi kan heller inte se alla uppgifter utan kan behöva hänvisa er vidare till IdrottOnlines support.

Exempel på frågor som ni kan få hjälp med:

- Hur lägger jag till en medlem?

- Var klickar jag för att få medlemmarna även i förbundets register - det som kallas licensmodulen?

- Hur tar jag bort en medlem?

- Varför ska jag rensa medlemsregistret?

- Hur redovisar jag LOK?

- Hur söker jag bidrag via förbundet?

- Vi har bytt ordförande, var lägger jag in den nya?

- Vi har bytt mailadress, var ändrar jag?

- Hur ser jag alla medlemmar vi har?

Datum då dessa träffar erbjuds, samtliga träffar är kl 8.30-9.15:

- Tisdag, 9 april

- Onsdag, 17 april

- Torsdag, 25 april

- Fredag, 3 maj

OBS! Ingen anmälan krävs!

Klicka här för att koppla upp er på mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIzZWY3NmYtYTk3ZS00NzQ0LTgzYmQtYjQxYWU5NzFlZTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a9fcf6dc-dc96-4182-a70e-4f60748b5d5b%22%2c%22Oid%22%3a%222e077659-0349-4035-9998-4f22e67dadd5%22%7d Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2024-03-28

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala