Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

21 augusti 2023 - Ordförandeträff

En kväll där föreningarnas ordförande får möta förbundets ordförande, Catarina Jostéus.

21 augusti, kl 18.30-20.30

Catarina presenterar sig och sin roll i Svenska Sportdykarförbundet. Därefter får ni som ordförande i föreningarna presentera er och era förväntningar/ tankar kring kvällen.

 • Vad tycker ni - som ordförande och representant för er förening - är viktigt att förbundet satsar på/ tittar närmre på under kommande verksamhetsår som är 2024/25?
 • Kan vi hitta gemensamma mål och/eller hinder?
 • Vad behöver ni föreningar från oss som förbund framöver? Kan vi tillsammans hitta punkter som vi kan prioritera och få in i den verksamhetsplan som ska skapas inom kort av oss i styrelsen?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kvällens möte spelades in, men då det kom in önskningar om att inte lägga ut mötet som tillgängligt för alla kommer vi på förbundet respektera det och sammanfattar istället mötets diskussioner punktvis här nedan. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Camilla Berglund eller Catarina Jostéus.

Summering av mötet där representanter från 24 olika föreningar deltog:

Vi hade en öppen dialog med fritt ord så alla hade möjlighet att tycka till och fråga vilket fungerade bra. Föreningarnas frågor besvarade på bästa sätt av Förbundsstyrelsens ordförande Catarina Jostéus samt styrelsemedlem Eva Lindberg.

 • Dykolyckor och incidenter var det många föreningar som undrade kring. Hur ska man gå tillväga när det väl händer var en återkommande fråga. Information finns på förbundets hemsida, men många föreningar tycker det är svårt att hitta. Förbundet tittar på lösningar att få till det tydligare på hemsidan. Föreningarna önskar en Workshop kring ämnet samt att krishanteringsplanen läggs mer lätttillgänglig på hemsidan. Det ösnkas även föreskrifter och kunskaper kring förebyggande åtgärder som föreningarna kan utföra/jobba med i föreningen direkt mot medlem.
 • En Mediahanteringsutbildning efterfrågas av föreningarna. Hur bemöter föreningarna media/pressen vid olyckor och incidenter? Förbundet undersöker om vi kan ha en Workshop kring ämnet i samarbete med RF/SISU. Föreningarna kan även kontakta sitt egna RF/SISU-distrikt och ställa frågan för en snabbare hantering.
 • Konverteringshelg i CMAS Snorkeldiver, ny utbildning i Fridykning, finns presenterad på förbundets hemsida. Den genomfördes första gången den 25-27/8. Tanken är att föreningarna själva ska kunna utbilda instruktörer och på det sättet bli mer självgående och inte lika beroende av förbundet framöver. Föreningarna har ändock önskemål om att förbundet står för utbildningar ett par gånger om året, - detta för att nå alla föreningar och inte bara de som har egna instruktörer. Det gamla systemet stängs ner i Januari 2024. För mer direkta frågor om utbildningar, kurser m.m. hänvisar vi till TK - Tekniska kommittéen.
 • Brist på instruktörer inom apparatdykning finns på vissa orter. Förbundet hänvisar även här till TK (se länk ovan). Även 2-stjärniga kurser efterfrågas.
 • Priser på grundkurser efterfrågades mellan föreningar. Exempel som kom upp var: 4500:- för student och 6500:- för icke student, 5500:- inkl medlemskap i CMAS, 5500:- för ungdom och 6500:- för vuxen inkl torrdräkt, 3800:-.
 • Torrdräkter diskuterades då det är svårt att få tag på dessa. Var köper man in dem billigt men ändå med kvalité? Tips: hyr på Smögen om kurser genomförs där, kolla med Polar i Luleå, besök Dykmässan och köp in av utställarna den sista dagen till bra pris. Förbundet tipsar om att söka bidrag för att finansiera nyinköp till föreningen.
 • Ett instruktörsforum/ föreningsforum efterfrågas. Förbundet har fått till sig frågan tidigare och tar med sig den igen för att se om vi kan hitta en bra lösning för detta. Tanken är att föreningarna ska kunna få kontakt med varandra här på ett enkelt sätt och även kunna flika in med snabba lösningar då de ser en fråga som det finns ett svar på.
 • Lista på hemsida om aktuella utbildningar och kurser i föreningar kommer på tal. Tidigare har den här funktionen funnits och då var det lätt att klicka in och se vad som händer och var i Sverige om man eftersökte en speciell utbildning/kurs. Föreningar önskar att funktionen läggs tillbaka. Förbundet svarar med att vi kan hitta rutinen igen, men det kräver att föreningar engagerar sig och hör av sig med underlag för att det ska fungera. Det finns ingen nytta med att ha en tom lista och förbundets personal har inte tid att lägga på att ringa föreningar och fråga eller leta på föreningarnas hemsidor efter aktuella kurser/utbildningar.
 • God framförhållning önskas av föreningar för att öka möjligheten att delta på det som förbundet ordnar med. Extra lång framförhållning önskar man med FRIKS - då det ses som ett så pass viktigt forum att man vill boka upp den helgen i god tid så inte annat krockar med datumet.
 • PARAdykning presenteras väldigt kort av Magnus Roslund, ansvarig för Para i förbundet. Workshop kommer hållas den 28 september och på fliken PARAdykning kommer aktuell information läggas upp inom kort kopplat till PARA.
 • Förbundets framtid presenterades med att vi kommer fokusera på att behålla de medlemmar och föreningar som vi idag har. Parallellt med detta vill vi såklart hitta fler medlemmar och, om underlag finns, även få till föreningar på de platser i Sverige där vi saknar verksamhet och aktiva idag. PARAdykning står i fokus för förbundet och 2023 innebär att informera föreningar om vad det är, vilka som ingår och vad det skulle innebära som förening att ta in det i sin verksamhet. Vidare år 24-25 innebär det att starta upp verksamheten för PARA i flera föreningar. Förbundet har tidigare fått till sig att det är svårt för föreningarna i Norra Sverige att delta på de utbildningar som hålls i Söder pga avståndet som också medför högre kostnader för föreningen eller representanten och längre ledighet från arbete krävs för att kunna ta sig långt. Förbundet tittar på lösningar kring detta och hoppas kunna ha en långsiktig lösning att presentera inom kort. SSDF vill verka för att hela Sverige ska kunna ha verksamhet inom vår idrott.

//Sammanfattat av Camilla Berglund

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala